ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

โครงการ TREEHOUSE เป็นโครงการสองระยะโดยในเฟสที่1 เป็นการก่อสร้างอพาร์ตเมนต์ จำนวน 49 ห้อง โดยการดำเนินการดังกล่าวใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และเฟสที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างอพาร์ตเมนต์ จำนวน 59 ห้อง โดยจะเริ่มก่อสร้างในช่วงปลายปี 2020 โดยโครงการตั้งอยู่ใน Parkside Walk, Jolimont ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชานเมืองทางตอนเหนือของแม่น้ำสวอน โดยห่างจากเมืองเพิร์ธซึ่งเป็นย่านธุรกิจเพียง 4 กิโลเมตร

CIRQUE มีการดำเนินการสองระยะของการก่อสร้างโดยดำเนินการเป็นสถานที่พักอาศัยจำนวน 2 อาคารก่อสร้างเป็นอาคารละ 20 ชั้นสถานที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับแม่น้ำ Canning และ แม่น้ำ Swan โดยตั้งอยู่ใกล้บริเวณปากแม่น้ำจุดที่ตั้งดังกล่าวเป็นบริเวณชานเมืองทางตอนใต้ของเมืองเพิร์ธจากย่านธุรกิจใช้ระยะการเดินทางเพียง 9 กิโลเมตร