จุดเด่นและสถานที่สำคัญ

จุดเด่นและสถานที่สำคัญ

  ชายหาดที่สวยงาม

  แหล่งผลิตไวน์ธรรมชาติชั้นนำ

  ใกล้มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชั้นนำ

  สถาบันทางการแพทย์และโรงพยาบาลเด็ก
ภายใต้พระราชินูปถัมป์ในเจ้าหญิงมากาเร็ต

  แหล่งคาสิโนที่น่าสนใจ

  แม่น้ำสวอน 1 ใน 5 สายน้ำธรรมชาตฺที่ไหลผ่านเมืองใหญ่

  แหล่งสถานที่สำคัญตามโบราณสถาน

  ใกล้สถานกงสุลไทย

  วัดไทยให้สักการะและรับชม

  ใกล้สถานที่ชุมชนไทยกว่า 10,000.- คน ที่พักอาศัยถาวร

  การเดินทางโดยบินตรงจากไทยเพียงไม่เกิน 7 ชั่วโมง

  เวลาแตกต่างกับกรุงเทพฯประเทศไทยเพียง 1 ชั่วโมง

  เป็นเมืองขนาดกลางที่มีประชากรเพียง 2,042,000- คน

  อากาศบริสุทธิ์ , รัฐบาลที่ดี และ อนุรักษ์นิยม.

  การจราจรไม่ติดขัด

  ฤดูกาลคล้ายคลึงกับไทย ฤดูร้อนจะแห้ง ฤดูฝนจะชุ่มช่ำ
รวมทั้งอากาศเย็นสบายในฤดูหนาว

  ความหลากหลายทางการเล่นกีฬา และออกกำลังกาย

  ปลอดภัยและอาชญากรรมน้อย.

image 187