เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ผู้สร้างและนักพัฒนา

STIRLING เป็นบริษัทที่รวมกันเป็นกลุ่มพันธมิตร โดยประกอบธุรกิจด้านการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมการออกแบบ และ อสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการดำเนินการด้านโครงการในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยดำเนินธุรกิจนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ( ปีค.ศ. 2005) การดำเนินโครงการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันดำเนินโครงการ อธิ คอนโดหรูพักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล สถานพักฟื้นผู้ป่วย ธุรกิจต่างๆมุ้งเน้นกลุ่มลูกค้าชั้นนำโดยอาศัยดำเนินการตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป็นสำคัญ

นักออกแบบ

เป็นผู้ดำเนินการและได้รับการคัดเลือกและยอมรับให้กับกลุ่มธุรกิจระบบแนวหน้าด้วยประสิทธิภาพ และ ความรวดเร็ว ตอบโจทก์คามต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1992) ทั้งนี้สำหรับการออกแบบโครงการที่ผ่านมา เกี่ยวกับ คอนโดหรูพักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล สถานพักฟื้นผู้ป่วย

LION RAMPANT Group
SINGHTOETAPOBTHAI Group

LION RAMPANT เป็นบริษัทหุ้นส่วนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนภาคเอกชนและที่ปรึกษาตลาดทุนให้กับรัฐบาลและลูกค้าภาคเอกชน นโยบายการลงทุนมุ่งเน้นหลักที่ การครอบครองสิทธิ์และการเป็นหุ้นส่วนด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ทั้งสำหรับนักลงทุนมือใหม่หรือการปรับโครงสร้างกรรมสิทธิ์ สินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นทองคำและแผ่นทองในรูปแบบอื่น และการลงทุนเชิงอนุรักษ์ครอบคลุมทุกพื้นที่ของระบบนิเวศวิทยาจากสัตว์ป่าสู่พลังงานลม

เบอร์โทร : อินเตอร์ +66 52 010733   ไทย 052 010733

อีเมล       : enquiry@singhtoetapobthai.com

บริษัท สิงห์โตตะปบไทยสองห้าหกสาม จำกัด
กลุ่มบริษัท LION RAMPANT Group

ชั้น 2 อาคารไอคอนบิซิเนสพาร์ค
เลขที่ 310 ถนน มณีนพรัตน์
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50200

www.singhtoetapobthai.com   www.lionrampantgroup.com